Zelené kůže

Některé národy starého světa žijí ve slepém domnění, že násilí je pouhým prostředkem jak dosáhnout svých cílů. Žádné z těchto národů nenapadne jaká hluboce ukrytá radost může být poskytnuta těm, kteří se prostě oddají svým vnitřním pudům a touze zničit vše na co narazí. Zelené kůže jsou přesně tímto druhem, jenž žije pro boj. Bitevní vřava a válečná tažení jsou to jediné pro co tyto bestie existují na tomto světě. Ať si bojovníci chaosu opěvují své temné bohy, ať se Říše klaní na kolenou a recitují své litanie, ať se skaveni chvějí a třesou, neboť nic nemůže stát v cestě vlnám orků a goblinů, kteří se přelijí přes obranné valy jejich nepřátel.

Důležité informace – Frakce Zelené Kůže – Počty, Postavy, Kostýmy, Roleplay

 

Nekonečná armáda brutality, divokosti a nespoutané krvežíznivosti, vedenou Wohrakem Gorkopajzrem, jedním z nejtvrdohlavějších orčích, válečných šéfů, kteří pronikli až do samotného nitra Kislevu. A zatímco se země otřásá pod strašlivým konfliktem na severu, Wohrakovi zvědi sledovali pomalu se táhnoucí lidskou verbež. Jeho gobliní šaman, kterého i s jeho klanem vyrval z hlubokých jeskyní mluvil o mocné zbrani, která by mohla patřit jemu, díky které by se stal největším válečným šéfem na světě. Utápějící se v radosti nekonečného násilí. A ork naslouchal…svým vlastním, vybíravým způsobem, který občas doprovázela rána pěstí, když gobliní šaman začal mluvit z cesty o nějaké kletbě, temnotě a dalších nepřátelích.
Čeho by se mohl Wohrak bát ? Malých, mrzkých lidí ? Roháčů ze severu ? Nebo bandy hnijících krys ?

Jeho mocná armáda s divokým tempem předběhla lidskou armádu Kislevu a Říše, s cílem zaútočit na ně z týla. Jak bláhový byl orčí náčelník když ve svém mistrovském plánu opomenul jeskyni trolů, do které orkové zaslepeně vběhli. Jejich křiky, kopance a zvuky boje provázeli armádu lidí ještě po dlouhou dobu.

S mnohem menší armádou orků a goblinů pod svou kontrolou, pokračoval Wohrak v mnohem horší náladě směrem na sever, příležitostně škrtící svého goblinského šamana pod krkem.
Wohrak Gorkopajzr, je po boku nočního, goblinského šamana „Kliqaqica“, doprovázen ještě náčelníkem Uzguzem, kterého si společně s jeho divokými orky válečný šéf podrobil.
Pro ty z Vás, co se chystají jet za armádu zelených kůží mohou čekat nemalé šarvátky uvnitř Vaší vlastní armády, spoustu hlasitého řevu a ještě více násilí.

Neboť orkové tvoří základ Wohrakovi tlupy, jsou orčí chlopy (orcs boyz) základním stavebním kamenem celé armády, divoce bušící do svých štítů, vyhledávající násilí kde jen mohou, nejčastěji mezi sebou.

Po jejich boku v ještě hlasitějším davu kráčí orkové náčelníka Uzguze, patřící k divočejším, primitivnějších chlopům (Savage Orc Boyz), kteří se mezi sebou dorozumívají pouze různými aplikacemi slova „Waaagh!“. Vyzbrojeni zbraněmi, které by sotva zvedl dospělý muž, touží jen po boji.

Vždy v blízkosti Wohraka, kráčí zakutí ve své nezničitelné, těžké, plátové zbroji černí orkové (black orcs), jejichž smrtící pohledy jsou stejně nebezpečné jako zbraně, které sebou tito mocní bojovníci nesou do boje, schopni rozetnout i celého koně ve dví.

Ovšem to není vše, co mají zelené kůže, ve svém potem smočeném rukávu ! Noční goblini tvoří druhou polovinu celé armády a jejich sevřené šiky, černé kapuce a všudypřítomné šílenství, které je jen posílené, nelidsky častým konzumováním hub, tvoří vskutku děsivý pohled !

A co horšího může být, než legendární fanatici, nočních goblinů, kteří se v boji ohání svými strašlivými řemdihy, stejně tak velkými jako jsou oni sami ? Kdo se může opovážit takovéto síle odolat ?

Zelené kůže neznají slitování, neznají mír a nikdy nemají dost násilí a škodolibého krveprolití.

Konec konců, zábava nikdy nekončí.