Říše a Kislev

Kislevané jsou utužení, odolní a hrubí lidé, jenž se smějí moderním zbraním Říše a spoléhají se mnohem více na svou sílu a přežití v kruté divočině severu. Je rovněž vzít v potaz, že přestože většina Říše (s vyjímkou Ostlandu) pohlíží na kislevany jako prosté divochy, barbary bez jakékoliv unce vychování, elegance či lidskosti, jsou to právě oni, kdo jako první stoji proti armádám chaosu, když prochází průsmyky na jih.

Důležité informace – cloud verzeFrakce Říše a Kislev – Počty, Postavy, Kostýmy, Roleplay

 

Jelikož se příběh samotné akce odehrává v severní části Kislevu, bude armáda složena z jednotek Kislevu a tří dalších armád, které mohli obětovat minimální posádky pro podporu Kislevských bojovníků.

Celou armádu povede neortodoxní a v Kislevu známý, za svou neobvyklou zvědavost, inteligenci a schopnost v boji, Bojar „Mikhail Mikolayev“, který je zodpovědný za severní území, nad Erengradem. Příjmající komplikovaný a nelehký úkol, jenž může mít kritický dopad na válku s armádami chaosu, je tento velitel postaven před těžkou cestu. Jeho úkolem nebude jen splnit rozkazy její výsosti, Carevny Katariny, Ledové Královny, ale rovněž stmelit své muže s posilami, které Kislevu vypůjčil Karl Franz, Císař Říše.

Armádu bude stejně tak doprovázet jedna z legendárních ledových čarodějnic „Nasha“, členka tajemného bratrstva kouzelnic, která se zapřisáhla chránit svůj domov před příchodem temnot.

Je řečeno, že každý nástroj má své místo. Karl Franz proto učinil rozhodnutí, které otřáslo jeho rádci i samotnou Carevnou Katarinou. Jelikož si situace žádala znalosti starého vědění a především obranu před jeho dotykem, byl s Bojarem Mikhailem poslán i lovec čarodějnic „Dietmar Kreizolf“, který jakožto rodilý middenlanďan, znal nejrůznější příběhy, legendy a způsoby, jak přežít či vyzvat dotyk temných sil. Přestože je jeho nenávist a fanatismus, se kterým trestá jakoukoliv špínu mutací, čarodějnictví či kacířství pověstná, je jediným člověkem, jenž může Mikhailovi pomoci, najít to co hledá.

Jelikož Kislev poslal všechny své nejlepší bojovníky na sever, aby se v legendární bitvě postavily vůči nestvůrám chaosu, je Bojar Mikhail vybaven jen tou nejzákladnější posádkou, tvořenou z odvážných a bojem zocelených kossarů.

Ovšem v místech kde kossaři nemohou najít své místo přichází dobrovolnické oddíly z řad Říše, které přinášejí své vlastní skryté talenty. Jeden z nejbližších sousedů Kislevu nikdy neignoroval volání o pomoc a tato přísaha měla být obnovena i tentokrát.

Na rozkaz Karle Franze, byla Bojarovi svěřena nemalá jednotka mužů, stvořena z tří provincií Říše. Jmenovitě Ostland, Hochland a Averland. A mezi muži se šeptalo, že je možné, že by armády Říše přivedli do boje i jedno z legendárních děl z Nulnu !

Ostlandští bojovníci přicházejí ke Kislevanům se svým obvyklým stoicismem a chladnou vypočítavostí, se kterou se postaví jakékoliv hordě nepřátel za nezdolatelnou stěnu štítů a kopí. Nikdy neustoupí a s krutým smíchem se budou vysmívat nepřátelům, kteří se odváží pokusit se prorazit jejich řady. Mimo to byl Ostland zemí, která mohla poslat největší množství posil, proto tvoří Ostland druhou největší část armády.

Hochland byl zemí, která byla vždy místem chudoby, ovšem její talentovaní lovci a expertní jednotky puškařů, jsou známí po celé Říši, jako ti nejlepší ostrostřelci, na které kdy dopadlo Sigmarovo světlo. Jejich úzce sražené řady puškařů a halapartníků, budou jistě nedocenitelnou posilou armády. Nepřítel Říše může jen zkusit ukázat svou odpornou tvář do hledí jejich zbraní, aby poznal jak pošetilé je stát proti vůli Císaře !

Averlandské jednotky utrpěli v této válce nejhůře. Zatímco se k nim dostávají zprávy z jihu o jejich hořícím domově, padá na jejich těla i mysl těžké břímě porážky. Averlandské jednotky byly v nejhorších bojích na severní frontě a jelikož je o muže neobyčejná nouze, mohli být Bojarovi propůjčeni jen ti bojovníci, kteří byli schopni udržet zbraň. Přestože se celá část Averlandského vojska táhne pokrytá nedávno zahojenými ranami, jejich duše planou touhou po pomstě. Jejich jediná naděje je, že tato bláznivá mise bude možná konečným zvratem v jejich špatném štěstí.

Ovšem stejně jako vždy, je velitel této armády postaven před těžkou práci diplomata, bojového stratéga a vůdce. Spousta z bojovníků z různých provincií cítí vůči sobě sousedskou nevraživost a důvěra mezi těmito částmi armády musí být pečlivě zbudována a udržena. Ale je něco takového vůbec možné ? Nebýt války proti chaosu, tito muži by zřejmě prolívali krev mezi sebou, za chamtivost, či slávu svých pánů. Jak může Bojar Mikhail doufat v spojení těchto bojovníků, když nepřítel je tak blízko a času je tak málo ?

 

JE NA ČASE POSTAVIT SE NEPŘÁTELŮM LIDSTVA !

Doufám, že mnozí z Vás najdou v této armádě své místo a uvidíme se na bitvě v nádherném sladění barev a kostýmů !