Skaveni

Skaveni jako takoví jsou krysí bytosti, jenž jsou hrubou ironií lidské civilizace. Početní, zbabělí a zrádní až za hranici uvěřitelnosti, jsou zřejmě tou největší hrozbou pro vše živé ve Starém světě. Jejich nekonečné hordy neznají konce, stejně jako jejich hlad po krvi a mase jejich nepřátel. Bohatství, hamižnost, chtíč, touha po moci, to vše tvoří nedílnou součást každého skaveního mozku. Jako takoví jsou skaveni neobyčejně zrádná rasa, která bojuje mezi sebou stejně, ne-li více, než proti svým nepřátelům. Celá rasa je rovněž rozdělena mezi spousty klanů, z nichž ty nejmocnější drží pevné místo v zasedání rady třinácti. Oficiální politické moci mezi všemi skaveny.

Důležité informace – Frakce Skaveni – Počty, Postavy, Kostýmy, Roleplay

 

Úspěch minulé kampaně, byl vskutku výnosným plánem, přesně tak mistrovským plánem, který je hoden tak brilantních, efektivních a nepřekonatelných myslí jako je rada třinácti.
Jaký jiný národ by si mohl dovolit srovnávat svou genialitu s majestátnosti pánů všech skavenů. Který bůh může dát svým uctívačům takový přehled jako Rohatá krysa dává svým nejvěrnějším služebníkům ?

Sever sliboval zisk. Zisk, který si rada třinácti přála. A byl tu jeden ověřený služebník, jehož mohli pro svůj dokonalý plán využít.

Válečný Lord Zix´Zax byl proto předvolán před radu třinácti, krčící se na jejich kobercích z kůží lidí, trpaslíků i skavenů slyšel slova svých rozkazů a s příslibem podpory od některých z představitelů rady třinácti vyrazil na sever. Jeho staré jednotky byly zlikvidovány a po směšné smrti šedého věštce, který s ním šel naposledy se rozhodlo o změně strategie.

Nebyli-li služebníci šedých věštců dostatečně schopnou podporou Zix´Zaxovi armády…je na čase sáhnout po osvědčenějších metodách.

Z řad morového bratrstva vystoupil morový kněží Umr´zokk a jeho bratsrtvo morových mnichů, kteří v davech shromáždily své nemocí protkaná těla okolo Zix´Zaxe s tichou, hnilobnou podřazeností, olizující si své boláky a pějící o věčném osvobození, které se věrným může dostat.

Dokonce i tajemný klan Eshin, na žádost rady přidal do Zix´Zaxových řad své bojovníky…a nejen to. Dva z legendárních řad skaveních assasínů, svírající své chaotitem potřebné vřeštící meče se připojily do jeho řad.

Otroci a prosté klanové krysy byli zlikvidovány a přidány do otrockých kol, když klan Skryre otevřel své železné brány a vyslal k Zix´Zaxovi svého představitele. Inženýrský černokněžník Shak´Nek se divoce usmíval, plivající chaotitem doplněný olej, který hustě odkapával z jeho úst, když se s kvičením a vrzáním jeho napůl mechanické tělo uvedlo do pochodu.

Po jeho boku kráčela celá jednotka bouřné havěti v jejich těžkých zbrojích, s mocnými gizarmami v rukou a těžkými štíty i meči u boků. V jejich stínů pobíhali již mnohem početnější týmy Jezzailových pušek a dalších otroků klanu Skryre.

Rada třinácti dala na vědomí svou vůli. Jejich hladovějící mysl se upnula k severu. Věděli že tam se nachází artefakty a nástroje, jenž rozšíří jejich moc…

…konec konců, jistá trpasličí kovadlina jim byla Zix´Zaxem donesena jako dar. Co by jen skaveni dokázali s takovým darem, kdyby tento trpasličí artefakt vylepšili vlastní…magií ?