Válečníci Chaosu

Být válečníkem chaosu je něco důležitějšího než prosté násilí ve službách mocností chaosu. Je to oddanost a ponoření sebe sama do náruče temných bohů, přijmutí jejich darů i jejich neodvratné moci. Mnozí bojovníci, či jedinci jichž se chaos dotknul tvoří divoké bandy, jenž slouží tomu či onomu bohu chaosu. Všichni válečníci chaosu jsou oddaní moci bohů severu z chtíče, touze po povznesení nad prosté smrtelníky, slávě a moci, kterou bohové slibují.

Důležité informace – Frakce Válečníci Chaosu – Počty, Postavy, Kostýmy, Roleplay

 

Lord chaosu „Moritar“, rovněž známý pod jménem, které mu bylo věnováno jeho bojovníky, „Apoštol Noci“, přichází pod rozkazy samotného Archaona, vyvoleného čtyř bohů chaosu, tříokého krále, pána konce času. On sám a jeho horda bojovníků prorazila skrze severní linie Říše a Kislevu, schopná uniknout svým pronásledovatelům a pokračovat hlouběji do zemí carevny.

Po jeho boku a vždy na blízku, je mystická osobnost, opředena magickou mocí, která je známá prostě jako „Bhalla“. Nikdo přesně neví, odkud se tato žena zjevila, či odkud přišla, ale na jejím těle je již zřetelně vidět požehnání jednoho ze čtyř bohů chaosu, Tzeentche. Její moc je stejně strašlivá jako její samotná přítomnost v armádě, zanechávající mnohé bojovníky v uctivé vzdálenosti.

Poslední ze společníků lorda chaosu, je „Asgryr“, vyvolený bojovník, který se prokázal před zrakem bohů chaosu, kdy uprostřed vřavy, vlastnoručně zabil velitele „bílých vlků“, rytířského řádu Říše. Byla to Bhalla, kdo Asgryra připravila pro rituál, který jej měl zveličnit v očích bohů chaosu a dala mu tak možnost si zvolit svou cestu. („Vyvolený Asgryr“, bude mít příležitost zvolit si jednoho ze čtyř bohů, což ovlivní jeho výstroj i celkový kostým).

Celá armáda Chaosu předčí ostatní armády v množství elitních jednotek, které ji tvoří, doplněná o unikátní možnosti výstroje a mnohem drtivějšího způsobu boje, které vynahrazují jejich nízký počet.

Hlavní část Moritarovi armády tvoří válečníci chaosu, v černé, plátové zbroji odění válečníci, kteří chrání svá těla v téměř neproniknutelném plátu z oceli chaosu. Nosící v sobě zkušenosti stovek bitev, jsou tito bojovníci jednou z nejnebezpečních jednotek světa Warhammeru. Jejich štíty odolají jakýmkoliv mrzkým šípům a šipkám, které by po nich mohli jejich nepřátelé v zoufalosti střílet. Rány jejich zbraní drtí kosti a trhají maso. V otevřeném, férovém boji, nemají tito bojovníci sobě rovného.

Ovšem i vyvolený Asgryr a šamanka Bhalla přivedli sebou své jednotky. A přestože se zodpovídají stále Moritarovi, jsou těmito bojovníky uctíváni a následováni s bázní a hladem po slávě.
Asgryr sám během svých cest v zemi Norscy zverboval nemálo klanů a maraudérů, kteří mu nyní slouží jako jeho osobní, malá armáda. Tito bojovníci dříve patřili ke klanu Aesling, ale od doby kdy Asgryr utl hlavu jednomu z jejich náčelníků a přikoval je ke své vůli bojují pod jeho praporcem. Aeslingové jsou známí svou krvežíznivostí a barbarskými rituály, kdy se před bojem s nepřáteli polévají krví svých nedávno zabitých nepřátel.

Z divočin Kislevu to byla Bhalla, kdo skrze temné rituály povolal k Moritarově hordě divoké a neovladatelné davy krvežíznivých bestií chaosu, které slastně žízní po krvi. Bestie chaosu představují nebezpečnou kartu v rukou armády chaosu, neboť jejich loajalita je vrtošivá přinejlepším a jejich zuřivost se mnohdy nedá ovládat. Pravdou ovšem je, že volání Bhally mohli slyšet různé bytosti z řad bestií, ať už jde o rohaté bojovníky „Gorů“ nebo více lidsky vypadající bestie „Ungorů“, Armáda chaosu bude výzvou pro mnohé armády a je více než jasné, že v rovném, otevřeném boji se jim nevyrovná žádný protivník. Chránění za svými neprostupnými pavézami a těžkými štíty, rozsévající smrt se zbraní v každé ruce, ovládající smrtelnou magii, jsou válečníci chaosu smrtícím protivníkem na bojišti.

Jejich nepřátelé uslyší vřeštění jejich obětí, budou se třást pod jejich hlasy, které budou dunit lesy. Ucítí zemi jak se třese, když se celá armáda vrhne do útoku. Čas chaosu je zde. Kdo se mu může postavit ?