Kahrgrim "Kamenné Srdce"/ Karvia "Ohněm Zrozená" - Thén/ka svého vlastního klanu, který je se samotným králem Ungrimem propojený přes jeden ze sousedních klanů, patřící do vzdálené, krví propojené příbuzné královské krve. Z pověření krále trolobijců a ze své vlastní iniciativy, při výbušném přednesu a složení přísahy před samotnými staršími všech klanů, se thén/ka zapřisáhli svou ctí k vyplnění msty, která byla před pouhým staletím, vykonána na předešlém pánu klanu. Zbabělí lidé prchli z bojiště, kde byli obklopeni odpornými nemrtvými z řad mrzkého rodu Von Carstein. Doteď si kniha zášti Karak Kadrinu pamatuje jméno rodu Riversteel, který se na trpaslících dopustil onoho odporného zločinu. Za zbabělost v boji jsou Riversteelové vedeni v knize zášti a je jim přísahaná krvavá pomsta, ať už v době míru či války. Taková zrada, které si lidé dopustili může být očištěna pouze krví. Ovšem, aby král Ungrim projevil svou prozíravost, prozradil odvážnému veliteli/ce, o nedávném shluku slz z nebes, meteoritů, které dopadli z říše hvězd a proměnily zemi známou jako Stirland k nepoznání. Runoví kněží v runách vyčetli zkázu a smrt živých. Ať už Dawi, nebo Dawri. Jelikož to bylo ve Stirlandu, v místě dříve známém jako Sylvánie, kde se před staletím ztratilo několik pokladů pevnosti trolobijců, jsou thén/ka a jeho/její armáda zavázáni přísahou navrátit vzácné poklady trpasličího království zpět do jejich vlastnictví. Ve strašlivém boji bylo ztraceno mnoho pokladů. Od runového kamene přísahy, až k vzácné runové kovadlině, která je jedním z nejcennějšího majetku trpaslíků a její moc nesmí padnout do rukou jejich protivníků.
Pokud se thén/ka úspěšně vrátí ze své výpravy, bude jí a její klan čekat veškerá pocta a úcta, která se klanu, jenž vykoná tak těžký úkol, patří. Ovšem neuspěje-li, bude král trolobijců poctěn, aby osobně vykonal rituál přísahy trolobijců v Grimnirově chrámu..

Šampión

 • obouruční sekera (150cm)
 • obouruční kladivo (150cm)
 • kladivo, sekera + štít
 • kombinace 2 x 90cm (sekera + kladivo, sekera + sekera, kladivo + kladivo)
 • Runový kovář "Varek"/ Valayina kněžka "Raga" - Spojeni poutem přátelství, mnoha dobrodružstvími a bitev, které propojily jejich krev, jsou králem Karak Kadrinu pověřeni a poctěni možností připojit se na této chrabré výpravě k navrácení jednoho z nejcennějších pokladů pevnosti trpaslíků, Legendární, runové kovadliny v jejíž moci se ukrývá tajemství run, které mohou přinést konec všem nepřátelům trpaslíků. Ovládající tajemství run pro ochranná znamení a umění léčitelství, budou tito znalci dávných příběhů a mystických věd předurčeni k tomu, aby chránily své bratry a spolubojovníky před přílivem temnot. Třímající tajemství run stejně mocně jako své zbraně, budou tito bratři/sestry ve zbrani rozhodujícím kamenem v boji s vlnami nepřátel. Ať už po boku armády vyrazí runový kovář Varek, který vyráží s temnotou ve svém srdci a touhou po pomstě za smrt svého mistra, při nečestném útěku lidské armády Říše, vedenou rodem Riversteel, nebo snad Raga, Valayina kněžka, která následuje théna/ku s cílem usměrnit jejich spalující hněv a touhu po krvi, budou jejich vědomosti stejně cenné jako každá kapka krve, kterou bojovníci prolijí v boji s nepřítelem.
  Nejen, že v boji nabízí runový kovář/valayina kněžka své vědomosti, ovšem stejně tak nosí ve svých rukou knihu zášti, která jim byla propůjčena z vaultů trpasličí pevnosti, aby do ni mohli zaznamenat veškeré napravené zášti, či zapsat nové zášti, které bude třeba očistit.

  Kouzelník

 • sekera, kladivo + štít
 • sekera, kladivo + magický předmět
 • sekera, kladivo + hůl (200cm)
 • Mistr Inženýr Ravvak Grumbaldsson/ Inženýrka Grumbilda Grumbaldsson - Nebylo jisté kdo z těchto sourozenců jako první pozvedl svoji pěst, když král trolobijec svolil, aby do zemí lidí vyrazil Throng. Ovšem bylo jasné, že jejich zbraně budou střílet tak, jak byli učeni, od doby kdy sestrojily své první opakovací kuše. Ravvak a Grumbilda nejsou vůči thénům jakkoliv spojeni krví či přátelstvím, ovšem jejich zvídavost, touha po slávě a objevení nových způsobů jak zničit nepřátele trpaslíků, je dostatečným poutem, které je spojuje s Throngem.
  Každá kulka do pušky prošla jejich rukama. Vytvořily svoje zbraně, svou zbroj a jejich odvaha byla ukuta v žáru bitvy. Nikdo nestřílí tak přesně jako inženýři. Ani člověk, ani ork...ani elf. Nositelé dávného vědění a mechaniky, která zasévá strach do srdcí všech protivníků trpaslíků, skrze moc páry, ozubených kol a střelného prachu, dokáží inženýři zvrátit průběh bitvy. Mezi trpaslíky se těší nemalé úcty a jejich respekt je zasloužený.

 • Puška + Sekera, Kladivo (150cm)
 • Trpasličí válečníci - Z pověření krále, propojeni se svým velitelem poutem bratrství a přátelství, vyráží po jeho boku trpasličí válečníci nejrůznějších klanů a rodin, které se zapřisáhli "Throng" (výpravu) podpořit. Ozbrojeni sekerami a kladivy, chráněni štíty a honosící se hrdými plnovousy, vyráží tito chrabří milicionáři trpasličího národa do boje, připraveni rozdrtit cokoliv co by mohlo jejich armádě vzdorovat. Chráněni ochrannými amulety a znaky svých předků, bude zlatý odlesk jejich ozdob to poslední, co nepřítel uvidí, než se jeho mozek promění na kaši pod údery jejich zbraní.

  Trpasličí válečníci

 • sekera, kladivo + štít
 • obouručí kladivo (150cm)
 • obouručí sekera (150cm)
 • Trolobijci - Řady válečníků trpaslíků doplnily i individuální postavy, jejichž hřeben se zvedal vzhůru, tvořen z oranžových vlasů, doplněn stejně zbarveným plnovousem, potřeným trolím tukem. Odhalené hrudi, a těla pokrytá tetování, vyráží trolobijci do boje, po boku svých bratří, připraveni prodat svou kůži v boji co nejdráže a očistit svůj hřích. Ovšem jak káže Grimnirova vůle, každý trpaslík musí hledat v boji hrdinnou smrt, ovšem né zbytečnou. Trolobijce musí svůj život prodat co nejdráže, tváří v tvář nepřekonatelným nástrahám svých nepřátel. Pokud by trolobijec zemřel zbytečnou či hloupou smrtí, nikdy nenajde svou cestu k síním svých předků, nikdy nespočine u věčného stolu. Jeho osudem bude nekonečná pouť v zapomnění.
  (Mezi trpaslíky se trpasličí válečníci i trolobijci počítají do standartních jednotek)

  Trolobijci

 • Obouručí sekera (150cm)
 • Obouručí kladivo (150cm)
 • kombinace 2 x 60cm (sekera + kladivo, sekera + sekera, kladivo + kladivo)
 • kombinace 2 x 90cm (sekera + kladivo, sekera + sekera, kladivo + kladivo)
 • Trpasličí kušiníci/ Hromovládci - Smějící se smrti do tváři, měnící ticho v hromové burácení, podporují svou drtivou ostrostřelbou řady trpaslíků. Trpasličí kušiníci a hromovládci, mistři v užívání trpasličích pušek. Nosící sebou své štíty a sekery, které se nebojí směnit za své střelecké zbraně, jsou i bez střeliva tito bojovníci smrtícími protivníky, kteří se nezaleknou lehkooděných obíhačů, ani lehké jízdy svých protivníků. Jsou postrachem nepřátel trpaslíků a pod jejich ustavičnou palbou, se nebesa naplní deštěm střel. Provolávající jména svých předků, zatímco jejich salvy doplňuje jen vřískot bolesti jejich nepřátel, jsou tito synové a dcery trpaslíků připraveni k nekonečné řeži, která je očekává.
  (Mezi trpaslíky se trpasličí válečníci i trolobijci počítají do standartních jednotek)

  Kušitníci + Hromovládci

 • puška (loktarovka) + sekera, kladivo + štít
 • kuše + sekera, kladivo + štít
 • Železolamači - Z hlubin nejtemnějších tunelů, se zkušenostmi ze stovek bitev a oděni v mistrovské zbroji z nejlepšího gromrilu, vyráží železolamači, nejlepší z válečníků mezi trpaslíky do boje, aby opět jako mnohokrát předtím odrazily a zadupali jakýkoliv odpor, který by se mohl trpaslíkům postavit na odpor. Ve svých uzavřených přilbách, ukryti pod jejich štíty dost velkými na to, aby zakryli sebe i své spolubojovníky, stojí pevně proti vlnám nepřátel. Jejich jména budou písně opěvovat nejhlasitěji, neboť nic nemůže odolat jejich runovým zbraním, či jejich odvaze.
  (Železolamači, jsou jediná jednotka, která se bude moci do bitvy vyzbrojit pavézami. Pro železolamače je z důvodu Lore, stejně jako z důvodu bezpečnosti nositele pavézy mít minimálně pevnou přilbu a základní plátové brnění - kyrys s kroužkovou zbrojí bohatě postačí, ovšem budu Vám vděčný, pokud se zakryjete ocelí kompletně)

  Železolamači

 • sekera, kladivo + pavéza
 • sekera, kladivo + štít
 • obouručí sekera (150cm)