Klanový Vůdce/ Morový lord ZikZax - Sázky cti a bohatství jsou výzvou pro ty nejmocnější ze všech národů. Ovšem mezi skaveny, mezi těmi, kteří podřezávají hrdla svým nejbližším pro ty nejmenší z prohřešků a tužeb, je zahrávání si s osudem a vlastním štěstím neobyčejně riskantní. A mnozí skaveni za tyto hry krutě zaplatí. ZikZax, pán podřízeného klanu sloužící pod jedním z nejmocnějších klanů skavenů Skryre, je jedním, takovým skavenem. Jeho ruce jsou svázané jeho vlastní smůlou a příliš velkým riskem, během něhož ztratil i to málo, co jako klanový lord měl. Většina jeho válečníků je pryč. Jeho zbraně, jeho dary, které nashromáždil za celé roky úspěšných nájezdů, útoků a podvodů mu proklouzly mezi packama. A přišel čas platit. Nebylo to proto velkým překvapením, když byl ZikZax nalezen ve svém doupěti, krčící se v prachu a vlastní moči, prosící rohatou krysu o odpuštění a spasení. A opravdu se zdálo, že se rohatá krysa k ZikZaxovi obrátila. Ovšem zda se jednalo o trest či spásu...bylo záležitostí jinou.
ZixZax byl navštíven výběrčím. Šedým věštcem, velvyslancem rady třinácti, s jasným požadavkem. Splatit dluh. A jelikož ZikZax opravdu žádné bohatství nevlastnil, zbývalo mu jediné a tím byl jeho prostý život. Zatímco se koupal ve svém potu, moči a exkrementech, štěbetající o odpuštění a spásu, dal mu šedý věštec návrh. Trestné tažení. Zisk přesahující představy morového vůdce. Pokud zvítězí, život mu zůstane, společně se štědrou, naditou odměnou z tažení...ovšem neuspěje-li...budou jeho muka nekonečná.
ZikZax svolal své válečníky, využil poslední zbytky hrůzy a strachu, které dokázal vyvolat, smlouval, sliboval a kradl...a nakonec vskutku složil armádu, se kterou se s děsivým pištěním nenávisti a hladu vrhá do boje. Pro svou záchranu. Né pro dobro skavenů. A pro zisk. Tučný...lahodný zisk.

Šampión

 • kombinace 2 x 90 (řemdih + řemdih, meč + meč)
 • naginata (200cm)
 • řemdih, šavle, meč + štít
 • obouručí palcát (150cm)
 • Šedý Věštec Disteq - Mor a kosti. Ponížení, jaké to ponížení, že ty, mocný Disteq, jsi byl zvolen k tak hanebně mrzkému úkolu jako je výběr daní od nějakého padlého, prašivého červotoče, který měl tu drzost vyzvat k hrám sázek a lží jednoho z chráněnců rady třinácti. Jaká to nadutost, myslet si že on, Disteq, ten nejmocnější z šedých lovců, ten nejinteligentnější ze všech myslitelů, ten nejbystřejší ze všech stratégů, by byl tak ponížen. Ovšem s touto odpornou zradou, kterou ti rada třinácti dala okolo krku přicházela i šance...šance k moci a zisku !
  Cítil jsi, jak se země prolomila a samotná krev hlubin proplula na povrch. Ze zvratků a vlastních výkalů, potápěn v chaotitu jsi cítil nezpochybnitelnou přítomnost toho nejčistčího zdroje moci ! Chaotit padající z nebes ! Ano, ano ! Viděl jsi jej padat ! Následován zeleným, očišťujícícm plamenem, slibující ti větší moc než tu kterou jsi kdy viděl ! Ano ! Všichni uvidí ! Všichni ti blázni z rady třinácti ! Donutíš je zaplatit ! Budeš stejně mocný jako ti největší ze skavenů ! Tvé jméno bude opěvováno historií ! Budeš nejmocnějším skavenem, který kdy kráčel po této shnilé zemi !
  A kdo se ti postaví do cesty...zaplatí.

  Kouzelník

 • šavle, sekera, palcát, kyj, řemdih + magický předmět
 • šavle, sekera, palcát, kyj + hůl (200cm)
 • Velitel smečky Nriz´peck - Usilující o to stát se jednoho dne pánem vlastního klanu a zuřivě kousající po všech skavenech, kteří jsou menší než on sám, je Nriz´peck možná jedním z posledních, mocných válečníků, kteří bojovali v minulosti pod ZikZaxem a vyšli z boje jako vítězové. Nriz´peck je ctižádostivý, mazaný a neobyčejně nadaný bojovník. A až příliš rád se chvástá svými úspěchy v boji a svou nezdolností. Stejně jako svou krutostí vůči válečníkům, kteří nejsou dostatečně zapálení pro boj, jako je on sám.
  Bič je jeho jazykem. Hrůza a nenávist jeho nástroji. Ovšem především, je to jeho nezdolná touha po krvavém, čerstvém mase, jenž jej žene proti nepřátelům skavenů jako nezdolný kámen jenž spustí lavinu skavení armády.

 • Naginata (200cm)
 • Skavení válečník - nejponíženější a nejslabší ze skavenů. Největší zbabělci, rozeni po tuctech, hodni jen toho, aby prováděli práci, která je pod ostatní skaveny. Pištící, nacházející odvahu pouze v nekonečné přesile vůči svým protivníkům, ozbrojeni, těmi nejhoršími ze zbraní, neboť ZikZaxovou vinou, nebyli ani zbraně, lup či snad zbroj, kterou by mohli v boji nést. Ovšem jejich žaludky hladoví. Jejich srst se třese pod přicházejícími hody masa a krve. Zbraně získají. Ano ! Ano ! Získají slávu ! Získají vítězství ! Pro sebe !

  Skavení válečník

 • libovolná jednoruční zbraň (60cm) + puklíř
 • kombinace 40cm + 40cm
 • meč, palcát, sekera, kopí, rapír, kladivo (90cm)
 • Válečná havěť - největší a nejzuřivější z válečníků skavenů, kteří pouze svou přítomností vzbuzují ve svých nepřátelích hrůzu. Nosící těžkou zbroj skavenů, uzavřeni v plátovém brnění, doplněné nejrůznějšími druhy potrhaných šerp, šátků a ozdob, kterými se nadnášejí nad svými malými bratry, je válečná havěť kladivem. Kladivem ukrytým pod nekonečnou řekou skavenů, která jen čeká na to, aby mohla popadnout hrdlo svých nepřátel a zadusit jej. Válečná havěť jsou poslední ze skaveních válečníků a původních členů ZikZaxova klanu. Ať už je to naivita, hloupost, touha po moci či ZikZaxovo místo, které je vede do války, kráčí stejně jako dříve. Uceleně, jako parodie na jednotky říše, svírají své hrůzu nahánějící, obouručí naginaty, připraveni rozsekat jakéhokoliv nepřítele na kusy.

  Válečná havěť

 • naginata (200cm)
 • Moroví kněží - ovládání fanatickou touhou sloužit a následovat Zikzaxe až do samotného pekla, jsou tito pobláznění, nemocemi ovládaní nositelé moru jedním z nejděsivějších kousků skavení armády. Vřeštící vzteky proti svým nepřátelům, smějící se do tváří vyděšených protivníků, kterým se vznášejí na kopí... neznají strach. Neboť vědí, že jejich jediným smyslem bytí je rozsévat nákazu a smrt. V boji bojují s odvahou berserkrů a přestože svůj pochod a útok doplňují nechutným chrchláním a kašláním, každý může vidět jejich šílený lesk očí.

  Moroví kněží

 • kombinace 2 x 60 (řemdih + řemdih, srp + srp, tesák + tesák)
 • řemdih, meč, šavle, palcát 90cm
 • obouručí palcát (150cm)
 • Okapoví běžci - nejlevnější vrahové, jaké si mohou skaveni dovolit, ovšem i špatný vrah je lepší než žádný, jak praví jedno moudré skavení pořekadlo. Okapoví běžci jsou studenti, na cestě stát se pravými vrahy skaveního řemesla. Přestože jsou nejhorší z nejhorších, jsou stále mnohem schopnějšími zabijáky než prostí otroci. Své umění ovládají dokonalé a jejich umění skrytí ve stínech je pověstné. Je proto velká škoda když tito "vrazi" zjistí, že ve své neopatrnosti otrávily špatný cíl, či zabily ve zbrklosti špatného skavena. Ti jenž následují Zikzaxe byli vysláni jako známka potrestání za jejich předešlý neúspěch.

  Okapoví běžci

 • kombinace 2 x 90 (šavle, meče)
 • Warpový "Jezzailový" tým - unikátní jednotka mezi skaveny, poslední dar vyslance rady třinácti Disteqa, draze zaplacená, tajná zbraň klanu Skryre. Tým složen z dvou, úzce spolupracujících skavenů, nositele, děsivé warpové jezzaily, unikátní pušky, střílící warpové kulky a jeho společníka, třímající štít, který slouží této strašlivé pušce jako podstava, třímající zahnutý meč pro svou obranu. Je nutné pochopit, že pro funkci této jednotky, jsou třeba oba skaveni, kteří musí vždy dorazit na místo, posadit štít k zemi a začít pálit na své nepřátele, zatímco je jejich drahá zbraň kryta za štítem. V opačném případě je pro nebohého skavena Jezzaila příliš těžká, příliš silná než aby ji dokázal obyčejný, ponížený skaven udržet.

  Skavení "Jezzailový" tým (puškař + štítař)

 • Puškař - Loktarovka
 • Štítař - Štít + šavle, meč, mačeta (60cm)