Baltazar von Uhlmann - Nejmladší syn svého otce, Richarda von Uhlmanna, pána rodu a jednoho z nejvěrnějších služebníků Averlandu. Rod Uhlmann byl již po dvě stě let, po několik generací prokletým rodem říše Averland. Věrní služebníci tohoto rodu byli nejednou upáleni na hranici kvůli čarodějnictví, pošpinění chaosem či obcování s temnými silami. Ovšem byli to vždy jejich potomci, kteří svojí nezdolností a odvahou v boji vyzvali temnotu k boji a zvítězili. Největším fiaskem bylo páté pokolení rodu Uhlmann, kdy Warrick von Uhlmann skončil posednut upírskou čarodějnicí. Pod vedením Uhlmannu a loutkářským dotykem upírů, zdevastovali Uhlmanné polovinu severního vojska Averlandu a umožnily tak nemrtvým v obsazení a pošpinění několika důležitých krypt nejrůznějších rodů říše. Jen díky odvaze, zaplacení veškerých škod a velkorysosti a milosti Císaře, byl rod ušetřen. Mezi jejich zločiny, rovněž v bitvě s nemrtvými patřil katastrofální útěk, kterým Uhlmanné přinesli krutou porážku jedné z trpasličích pevností, někde ve východních horách. Důvody této hanby a s ní spojené zášti se již dávno zapomněli, ovšem při tomto boji zemřel jeden z trpasličích šlechticů a nejen to. Na místě bitvy byly prý ztraceny některé trpasličí poklady. Uhlmanné jsou známí jako prokletý rod, který má přinést zkázu celému Averlandu. Ovšem již po tři generace se Uhlmanné ukázali jako nezdolní obránci Říše. Získávající krůček po krůčku dávnou slávu, která jim právem patřila, bojují každým dnem tam, kde je jejich oceli potřeba.

Baltazar von Uhlmann byl již od mládí učen ve způsobu boje. Oděn ve zbroji a vychováván aby jednoho dne vedl bok po boku vojska svého otce, se svými bratry, je Baltazar oblíbený mezi řadami Averlanďanů. Jeho přátelská nátura, odvaha a umění slov dává jeho jednotkám nezlomnou morálku. Nejednou krvácel se svými jednotkami v poli, kde svírající v ruce zástavu Averlandu křičel rozkazy a bil se, dokud nepadl únavou, či ztrátou krve. Svobodný, v boji zocelený a zkušený. To je Baltazar von Uhlmann, ostří meče, které ztrestá všechny nepřátele říše.

Šampión

 • obouruční meč (150cm)
 • meč, šavle, rapír, řemdih + štít
 • Morkai Wazzurstein/ Lyviria Wazzurstein - Čaroděj/ka vysláni na žádost pána Averlandu z akademie magie z Altdorfu, pro účely rady a výpomoci v záležitostech magie. Jako vyslanci akademie, jste přímým a vrchním zástupcem zájmů akademie a jste vrchně pověření zplonomocněnci akademie, kteří mají výpomoci armádě v záležitostech magie a mysticismu. Oba jste kouzelníci libovolného oddělení akademie.
  Morkai/Lyviria znají Baltazara jako horkokrevného, ovšem schopného muže. Něco jako neobroušený diamant. Je třeba, abyste na něj dohlédli a dávali pozor aby ve své touze sloužit neudělal nějakou hloupost. Víte velice dobře, že se o rodu Uhlmann vedou nejrůznější zvěsti a pomluvy. Před dávnými staletími obcovali Uhlmanné s temnou magií a mocnostmi chaosu. Několikrát byli pod vlivem upírů a kompletní čistce, lovců čarodějnic se vyhnuli jen díky milosti Císaře a jejich...světu známé odvaze. Nejste Baltazarův přítel, jste jeho spojenec. Budete trpět jeho nevědomost...ale ne neúctu.
  Vaše úkoly jsou prosté. Dohlédnout nato, aby nikdo nepodlehl působení chaosu, zlikvidovat nepřátelský vliv magie, zabezpečit jakékoliv artefakty, které zvýší prestiž akademie, chránit šampióna a jeho armádu před vlivem magie. Vaše věrnost možná patří Říši, ale především jste zástupci akademie.

  Kouzelník

 • meč, šavle, řemdih, palcát + hůl (200cm)
 • meč, šavle, řemdih, palcát + magický předmět (NENÍ ZBRAŇ !)
 • Bratr Ruprecht/ Sestra Brenna - Ve službách řádu Sigmara je každý válečník nositelem svatého slova a vůle nejvyššího z lidských bohů. Strašliví v bitvě a nelítostní mimo ni, jsou sigmarovi kněží známí svou nezlomnou vůlí, fanatismem a umění v zacházení s kladivem. Dodávající odvahu tam, kde je potřeba nejvíce, zatímco jsou zosobněním hněvu lidských bohů, vůči těm jenž se opovažují postavit se proti Říši.
  Bratr Ruprecht a Sestra Brenna jsou oba dva vyslanci řádu Sigmara, kteří slouží především a pouze svému bohu a jeho představitelům. V jejich očích není žádný uživatel temné magie bez poskvrny. Přestože vůči kouzelníkům a armádním mágům cítí nemalý odstup, nezabíjí bez důvodu a chápají své místo v armádě Baltazara. Averlandské slunce doplňuje jejich těžkou zbroj s řetízkem, na jehož povrchu září zlaté kladivo.
  Řád Sigmara je vůči rodu Von Uhlmann zavázán jistým slibem. Jelikož již v minulosti se rod Uhlmann prokázal jako zkorumpovatelný, rozhodli představení řádu, aby byli jejich šlechtici pod jasným dohledem. Ruprecht i Brenna jsou mezi Averlanďany noví a jako tací, jsou s jednotkami, které k nim byli připojeni nesví. Ovšem jejich povinnost je jasná. Pokud Baltazar podlehne temnotě a bude prokázán jako zrádce...hlava kladiva dopadne na jeho hlavu.

  Bojový velitel

 • Kombinace 2x90cm (Kladivo, palcát)
 • Kladivo, Palcát (150cm)
 • Averlandský 5. pěší prapor - V boji zocelení veteráni a rekruti z Uhlmannských držav po celém východním Averlandu. Muži, kteří si pod vedením rodu Uhlmannů prošli jednu děsivou vřavu za druhou. Jediné, co je udržovalo naživu, byla důvěra v jejich velitele, nezlomná spolupráce a nezlomná, Averlandská vůle. Většina z bojovníků má již za sebou nejednu potyčku a řady Averlandské pěší tak doplňují i zranění či potlučení bojovníci. Ovšem Baltazar von Uhlmann požádal speciálně o pátou pěší, neboť to jsou přesně oni, kdo s ním prodělal nejvíce bitev. Kdo přinesl mnoho rozhodujících vítězství. A bude to pátá, která po Baltazarově boku půjde až do samotných hlubin pekla.

  Averlandský 5. pěší prapor

 • kopí (150cm) + štít
 • meč, šavle, sekera, rapír, řemdih + štít
 • meč, šavle, sekera, rapír, řemdih + puklíř
 • kopí (200cm)
 • luk + záložní, jednoruční zbraň (60cm)
 • kuše + záložní, jednoruční zbraň (60cm)
 • Nulnský 41. pěší prapor - Ze samotné akademie dělostřelectva a světoznámé "Zbrojnice Říše", přichází Nulnský 41. pěší prapor, stvořený z čerstvých rekrutů, vedený zkušenými seržanty v boji proti temnotě, kdy síla vůle a střelný prach rozhodují každou bitvu. Hrabě Nulnu dostal žádost z Averlandu a vyslyšel volání o pomoc. Z tohoto důvodu se tito muži vydávají do boje. Aby zocelily své bratrství se svými sousedy a jednou provždy dokázali, že síle nulnských pušek, se nic nevyrovná. Ať už je to magie, monstra, či nepřátelé Říše. Budou to totiž muži, jenž na své hrudi hrdě nosí znak zlatého lva, kdo utopí nepřátele v ohni a olovu.

  Nulnský 41.pěší prapor

 • meč, sekera, rapír, řemdih + pistole (loktarová)
 • puška (loktarová) + záložní, jednoruční zbraň (60cm)
 • kuše + záložní, jednoruční zbraň
 • Altdorfský 7. pěší prapor - Pěst Karla Franze. Páteř jeho armád. Ze země Říše, kde život je nejhojnější, kde cesty jsou vykládány kamenem a zbroj se leskne nejvíce, přichází Atldorfský 7. pěší prapor. Odpovídající na volání o pomoc svým vzdáleným, méně kultivovaným bratrům ve zbrani, přichází hrdí válečníci z Altdorfu. Oděni ve svých skvostných, plátových zbrojích, třímající své děsivé zbraně, které vhánějí do očí jejich nepřátel strach a hrůzu, vyráží s vítězoslavným výkřikem, chráněni pečetí Císaře do boje s nejhoršími bestiemi, které mohou divočiny Stirlandu nabídnout. Věrni pouze Císaři a vysláni pouze jako vojenská výpomoc, jsou tito elitní bojovníci nezlomnou, ocelovou paží vojska říše. A zosobněním vůle Císaře. Přestože jsou Altdorfští především uctívači Sigmara, zakladatele říše a boha ochrany, nachází se v řadách Altdorfské pěchoty stále několik uctívačů Ulrika, dávného boha zimy a války, jehož znakem je vlk.

  Altdorfský 7. pěší prapor

 • meč, sekera, palcát, řemdih, rapír, šavle + štít
 • obouruční meč (150cm)
 • obouruční kladivo (150cm)
 • meč, sekera, rapír, palcát, řemdih, šavle + pistole (loktarová)
 • kopí (150cm) + štít