"Nebesa se mění stejně rychle jako samotná země. Země lidí, mocná říše, stojí jako v minulosti, na pokraji katastrofy. Strašlivé předpovědi, které donutily mnoho nejbystřejších kouzelníků akademie v Altdorfu k šílenství, přinášejí slova zkázy a smrti. Věštby mluvili o opětovném vpádu sil chaosu, o poslední válce, která nastane a utopí celý svět v krvi a ohni. O dávných legendách a nestvůrách, které opět vyjdou na světlo"

"Ovšem největší z věšteb přinášela slova z nebes. Úlomky mocného tělesa, které rozevře samotné mraky a zjizví zemi k nepoznání. Doprovázeno ohněm ze smaragdu, trhající svou podstatu v oblacích. Jediný obraz, který se věšem věštcům zjevoval znovu a znovu, byl potrhaný prapor, který se utápěl v zeleném ohni. Kostlivec svírající ve své kostnaté ruce roh na černém pozadí."

"Sotva několik dní poté, co tato nedávná novina otřásla nejvyššími okruhy říšské šlechty, přišli první zprávy...Stirland je utápěn v plamenech ! Přes skaliska a odporné bažiny se pokoušeli utečenci nacházet spásu v Averlandu...ale jejich vyčerpané davy nikdy nedorazily. A byli to právě čarodějové, kteří přinesli Císaři, Karlu Franzi odpověď. Z nebes spadl mocný kámen, meteorit, který byl stvořen z čistého chaotitu. V tuto chvíli byl Stirland sžírán nejen jeho strašlivou mocí...nejen jeho neukojitelnou přítomností...ale především těmi, kteří se rozhodli získat padlý chaotit pro sebe. Nebo jej nadobro zničit."

"A zdá se, že všichni touží potom, dostat se k úlomkům chaotitu jako první. Z nejhlubších nor zemí a tunelů, které již dávno neznají jiného pána, vyráží nekonečné davy skavenů, hladovějící po tučné odměně, kterou chaotit představuje. Stejně tak, se mimo dopad mocného meteoritu, ze samotné země, v místech kde nevládne nic než smrt, opět navracejí nemrtví pánové, nositelé jména Von Carstein. K hrůze Císaře Karla Franze, se i trpaslíci z Karak Kadrinu vyrazily na pochod. Ovšem zamlklí a nevraživí trpaslíci z pevnosti trolobijců nepodali ke své přítomnosti na území Říše žádné vysvětlení. Vůbec nejhorší jsou zprávy o roztroušených bandách vyvrhelů, mutantů a uctívačů chaosu, kteří pustoší kraj na jihu, zatímco na severu, je Říše společně s válečníky z Kislevu nucena vzdorovat nekonečným legiím seveřanů."

"Karl Franz pochopil, že tohle není jen děsivá shoda okolností. Do pohybu byli uvedeny mnohem mocnější události, než si on sám dokázal kdy představit. A proto, nezbylo nic jiného než jednat. Vysílající posly a potřebné rozkazy, vyslal Karl Franz na sever většinu svých vojsk, zatímco na posílení východní fronty Averlandu, poslal jak rozkaz, tak i malé vojsko, které mělo zajistit, aby žádná moc, nezpustošila jeho zem."